Zpětné odkazy

Tvorba zpětných odkazů je nedílnou součástí optimalizace vašeho webu. Mluví se o tom, že google jim již nepřipisuje takovou váhu. Nemyslím teď odkazy z PR webů a zapadlých katalogů.  Jedním s důkazů, že zatím tomu tak není, je např. pokus, který provedl Cyrus Shepard....