Tvorba zpětných odkazů je nedílnou součástí optimalizace vašeho webu. Mluví se o tom, že google jim již nepřipisuje takovou váhu. Nemyslím teď odkazy z PR webů a zapadlých katalogů.  Jedním s důkazů, že zatím tomu tak není, je např. pokus, který provedl Cyrus Shepard.

Zkráceně se distancoval od zpětných odkazů na svůj web. Po nějaké době to razantně ovlivnilo pozice ve vyhledávači.

Odkaz je jako směrovka k cíli. A pokud ji návštěvník použije, aby se dostal na váš web, splnila účel.